Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Saxifragales -> familia Crassulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hylotelephium maximum (L.) Holub

Srpski naziv

Veliki žednjak, bobnjača


Opis vrste

Naučni naziv je recentno izmenjen – u literaturi ga najčešće nalazimo kao Sedum maximum (L.) Suter ili Sedum telephium subsp. maximum. Višegodišnja, 15-80 cm visoka biljka, debelog vretenastog korena i rizoma. Listovi se veoma razlikuju od ostalih vrsta roda – nisu sitni i cilindrični već pljosnati, veliki (4-10 cm), objajasti, po obodu nazubljeni, retko celi. Na stablu sede (bez peteljke) u paru. Ova biljka se dobro prilagodila nemilim uslovima kamenitih mesta na kojima živi – veliki mesnati listovi (naziv bobovnik je povezan a oblikom listova koji liče na pasulj) i crvenkasta stabljika skladište vodu, a debeli rizomi se ukorenjuju i u najmanjim pukotinama odrona i sipara. Cveta od juna do septembra, sitnim zvezdastim cvetovima u širokoj gustoj cvasti, žućkastobeli do ljubičasti-crveni, vrlo retko beli.
Evroazijsko-mediteranska vrsta koja se može naći na vrlo različitim tipovima staništa od nizinskih peskova do lesnih oboda reka i visokih planina. Tipično stanište (locus tipicus) je šuma hrasta na kamenitoj podlozi, a javlja se i na stepskim staništima.

Sin. Sedum maximum (L.) Suter; Sedum telephium var. maximum L. (bazionim)
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović