Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Woodsiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cystopteris alpina (Lamarck) Desvaux

Srpski naziv

Alpska paprat


Opis vrste

Listopadna paprat veoma slična srodnoj krtoj paprati (C. fragilis) koju su dugo smatrali istom vrstom (konspecifičnost). Ako se nađu na istom stanišu, mogu da hibridizuju. Ova vrsta dolazi pod raznim sinonimima: Cystopteris regia, Cystopteris crispa, Cystopteris fragilis ssp. regia, C. fragilis ssp. alpina, Polypodium alpinum. Rizom kratak, razgranat, pokriven ostacima sasušenih listova. Lisna plojka 40 cm visoka, listovi jasnozeleni. Listići I. reda dvostruko do trostruko perasti. Lisni isperci II. reda (pinule) u 10-12 pari. Sorusi okrugli, poređani u jednom redu. Induzijum jajast ili lancetast, pokriva sorus u obliku mehura, vremenom se sasuši. Sporangije smeđe do cnre. Sporonosi VI-VII. Stanište: Raste u šumama i na kamenitoj podlozi (krečnjaku) alpskih oblasti, do 1200 m. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Rusija i planinske oblasti zapadne Azije. Prilično retka u celom arealu i zaštićena u mnogim zemljama, u Velikoj Britaniji izumro (IUCN status extinct, 2001).

Sin. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. alpina (Wulfen) Hartman
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović