Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Thelypteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Thelypteris limbosperma (All.) H. P. Fuchs

Srpski naziv

Brdska zelenka


Opis vrste

Stari naziv Oreopteris limbosperma (Allioni) Holub


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Biljka potencijalno izumrla u Srbiji.
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović