Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Catapion pubescens (W. Kirby 1811)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Trifolium. Razviće larvi teče u galama na korenskom vratu i u bazi stabla raznih detelina. Kod ove vrste rilica je izdužena. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od marta do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Sibir, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica