Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Cyanapion platalea (Germar 1817)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Lathyrus, Vicia cracca, Vicia villosa. Ovu vrstu karakteriše izdžena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova, i hrani se malim broj vrsta biljaka.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Kavkaz, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica