Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Ischnopterapion loti (W. Kirby 1808)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Lotus corniculatus, Lotus tenuis, Lotus uliginosus, Dorycnium. Ženke u mlade plodove polažu loptasta jaja od juna do sredine avgusta. Za nekoliko dana se izlegu larve koje se ubuše u seme. U jednoj mahuni žive 23 larve. I lutka se razvija u semenu. Mladi adulti ostaju još neko vreme u plodu. Izlaze od kraja jula do septembra. Adult se uglavnom hrani tkivom cveta, pri čemu surlu ubušuje duboko u čašice i mlade mahune. Vrsta preferira slana zemljišta. Rilica izdužena. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Mongolija, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica