Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Ischnopterapion virens (Herbst 1797)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Trifolium, Medicago, Lupinus, Vicia, Pisum. Ova vrsta ima izduženu rilicu. Svoje stanište nalazi u biljkama bašti i parkova. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke mogu se videti od januara do novembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Palearktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica