Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Melanapion minimum (Herbst 1797)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Salix. Larve se razvijaju na listovima Salix, u galama larvi lisnih osa iz familije Tenthredinidae roda Pontania. Kod ove vrste rilica je izdužena. Svoje stanište nalazi u žbunastoj vegetaciji. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Mongolija, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica