Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Protapion assimile (W. Kirby 1808)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Trifolium. Larva je u cvetnim pupoljcima deteline. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Palearktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica