Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Protapion ononidis (Gyllenhal 1827)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Ononis. Larva živi u plodu Ononis. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od marta do oktobra. syn. Apion (Protapion) ononicola Bach, 1854
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica