Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal 1833)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Carpinus betulus. Kod ove vrste rilica je izdužena. Nastanjuje pretežno žbunastu vegetaciju. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Južna Francuska, Italija, Jugoistok Srednje Evrope, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Prednja Azija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica