Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Asparagaceae

Vrsta

Latinski naziv

Leopoldia comosa (L.) Parl.

Srpski naziv

Vilin luk, presličica čuperasta


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Lukovica prilično krupna, debela, dugačka 2,5-4,5 cm, tunika mrka. Cvetna stabljika visine 30-90 cm. Prizemna lista većinom 3-4, linearni ili široko linearni, dugački 25-50 cm, široki 6-15 mm, užlebljeni, duž oboda sitno nazubljeni ili ± glatki, postepeno se ka vrhu sužavaju, stoje ± uspravno ili su često lučno savijeni, dugački kao i cvast ili duži od nje. Cvast grozdasta, rastresita, izdužena, na kraju valjkasta, dugačka do 40 cm, sastavljena od brojnih cvetova (i preko 100). Donji cvetovi plodni, međusobno udaljeni, stoje horizontalno, kasnije su malo naniže savijeni, u početku plavičasti , kasnije zelenožuti do mrki, sa beličastozelenim, savijenim zubcima; perigon valjkasto zvonast, dugačak 5-7 (9) mm, sa uzanim otvorom, najviše dva puta dužim od širine; cvetne drške plodnih cvetova dugačke 4-10 mm, dugačke kao i cvetovi ili nešto duže. Mnogobrojni cvetovi u gornjem delu cvasti neplodni, obrnuto jajasti do valjkasti, srazmerno mali, dugački 3-5 mm, zbijeni ili rastresiti, kao i cvetne drške ametist plave boje; cvetne drške dugačke 1,5-3 cm, 3-4 (6) puta duže od cvetova, lučno naviše savijene. čaura skoro loptasta, ređe je neznatno srcasta, na poprečnom preseku trouglasta, dugačka 8-9 mm, sivozelena, sa jajastim, na vrhu šiljatim kapcima; drška ploda do dva puta duža od čaure. Seme okruglasto, naborano, dugačko 2-2,5 mm, crno. Cveta u maju i junu mesecu. Raste na zatravljenim površinama, na livadama, u šikarama.

Stari naziv: Muscari comosum (L.) Mill.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka. Srbija, Makedonija. Primorje: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice