Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. drinana Gajić, Tucović et Vasiljević

Srpski naziv

Crni bor, drinski


Opis vrste

Ovo je reliktna podvrsta crnog bora opisana iz kanjona Drine. Literatura je osim opisa holotipa (Gajić, 1988) veoma oskudna, ali ga EuroMed baza biljaka navodi kao dobar takson za Srbiju. Otkrili su ga i opisali naši botaničari dr Milovan Gajić, dr Aleksandar Tucović i M. Vasiljević na području Nacionalnog Parka Tara.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Endemorelikt
Direktiva o staništima EU – SAC 9530


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice