Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pinophyta -> classis Pinopsida -> ordo Pinales -> familia Pinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. banatica Georgescu & Ionescu

Srpski naziv

Crni bor, banatski


Opis vrste

Endemična podvrsta bora sporadično rasprostranjena u potkarpatskom Banatu i jugozapadnoj Rumuniji (Oltenija, Vlaška). Preferira krečnjačke stene na kojima dostiže nešto manji rast (30-32 m) od tipske podvrste. Krošnja je kupolasto-ovalna a kora sivo-braon boje. Retko formira čiste zajednice, na većem delu areala javlja se u mešanim sastojinama.
Zvanično je poznato samo tri populacije ove vrste koju šumari zovu i rumunski bor, i to u severoistočnom delu tzv. Karpatske Srbije (Jovanović, 1992). Neizvesno je i da je kao sađen materijal unesen u sliv Dunava s desne strane. Populacije u Rumuniji se nalaze tik uz granicu sa Srbijom, na planinama jugozapadnog dela zemlje i u dolini Dunava, što znači da bi Nacionalni park Đerdap mogao prirodno da ugosti deo populacije ovog bora kod nas. S druge strane i šumarska literatura navodi analizu drveta ove podvrste unutar granica Srbije (Bojović et al, 2012) znači ona je sigurno prisutna. Banatski bor se nalazi na listi prioritetnih u EU i nakon priključenja Rumunije uniji učinjeni su koraci ka sačuvanju i restauraciji populacije. Borove ugrožavaju požari i širenje turizma, čak i unutar već zaštićenih područja. Centar rasprostranjenja podvrste je u Rumunskom Banatu (nacionalni park Domogled-Valea Cernei) a ostali areal je u vidu ostrvasto raspršenih izolovanih područja, pa i kod nas.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Stenoendem, relikt
Direktiva o staništima EU – SAC 9530


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice