Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Hydropteridales -> familia Azollaceae

Vrsta

Latinski naziv

Azolla cristata Kaulf.

Srpski naziv

Azola meksička, azola sitna


Opis vrste

Flotantna paprat. Biljka 0,7-2,5 cm u prečniku, skoro kružna, maslinasto zelena ili braonkasta. Gornji režanj lista 1,5 x 0,7-1,1 mm, manje-više ušiljeni, sa veoma uskom, membranoznom marginom. Masula 3-6; glohidije septirane. Period sporonošenja: VII-IX.
Autohtoni areal ove vrste je u Severnoj i Srednjoj Americi (Kanada, SAD, Karibi). Živi u toplim stajaćim vodama nizijskog područja. Način dospeća u naše vode nije poznat. Vrsta je neukorenjena, flotantna biljka, koja se slobodno širi zahvaljujući periodičnim promenama vodostaja i tokom vode. Nalažena je u površinskim stajaćim i tekućim vodama svih tipova – stalna eutrofna jezera, bare i lokve, privremena jezera, periodično plavna mesta, rečni tokovi sa variranjem nivoa vode uzvodno od estuara. Status: sporadična, spontano šireća, već formirana prirodna populacija. Iako je prisutna u znatnom broju stajaćih i tekućih voda u Vojvodini, njen populacioni status i odnosi sa drugim vrstama ne ukazuju na to da je u pitanju invazivna vrsta.
Zbog velike sličnosti sa Azolla filiculoides podaci o rasprostranjenju i prisutnosti ove dve vrste ponaosob nisu pouzdani.

Sin. Azolla mexicana C. Presl; misapp. Azolla caroliniana
Autor: Dragana Vukov
Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (nova pridošlica)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović