Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Gleditsia triacanthos L.

Srpski naziv

Gledičija, trnovec


Opis vrste

Drvo, visine od 20 do 45 m. Krošnja je proređeno razgranata, prozračna. Kora stabla i grana je smeđe do crnkaste boje. Na stablu i granama se nalaze mnogobrojni prosti ili trodelni, snažni, sjajni, crvenomrki trnovi, dugi i preko 10 cm. Listovi su naizmenično raspoređeni, prosti ili perasto složeni, dugi do 30 cm. Cvetovi su neugledni, dugi oko 7 mm, obrazuju pazušne grozdaste cvasti duge do 7 cm. Plod je mahuna. Cvetanje i oprašivanje: V-VII; entomofilija. Plodonošenje: IX-X. Ergasiofita.
Poreklom iz Severne Amerike; istočni deo SAD – kao i bagrem. Vrsta je unešena u Evropu namerno, i sađena je u parkovima, kao drvo pogodno za živu ogradu. Prvi put je zabeležena u Italiji, 1712. godine. Primerci koje nalazimo samoniklo kod nas su odbegli kulturi – intenzivna sadnja ove vrste u živicama dovelo je do njenog spontanog širenja i u prirodna staništa. Zbog krupnih trnova životinje je izbegavaju, što doprinosi lakom i brzom širenju. Nalazimo je sporadično na dubokim, svežim i vlažnim staništima: vlažne hrastove šume, veštačke širokolisne listopadne šumske plantaže, nedavno posečene šume, mlade šume i šume panjače, živice siromašne autohtonim vrstama, drvoredi, skorije krčene površine. Populacije ove vrste veoma su česte u riparijalnim nizijskim šumama, gde se uspešno proširila u prirodne zajednice.
Autor: Milica Rat
Status zaštite vrste

Mestimično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović