Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Dothideomycetes -> ordo Pleosporales -> familia Leptosphaeraceae

Vrsta

Latinski naziv

Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P.Karst.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste tokom proleća, često u velikim u grupama na trulim stabljikama koprive (Urtica dioica). Askomate prečnika 0.3-0,4 mm, zaobljeno-konična, spolja glatka, sjajna, crna. Razvijaju se ispod epidermisa biljke kojeg probijaju kad sazru. Anamorfni stadijum naziva se Phoma acuta i spolja izgleda veoma slično teleomorfnom.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, bitunikatni, biserijatni, 150-170 x 10-11 μm, Parafize končaste, septatne, razgranate. Spore vretenaste, žućkaste, sa (4) 6- 11 (13) septi, centralne ćelije ponekad veoma sužene, često sa sitnim uljanim kapima. 40-50 x 6 μm. Konidije 4-5 x 1-2 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice