Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Dermataceae

Vrsta

Latinski naziv

Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf.

Srpski naziv


Opis vrste

Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina salicicola, razvija se na listovima vrbe u obliku tamnih mrlja prečnika oko 1mm. Središnji deo ovih mrlja postepeno bledi dok ne postane srebrnobeo; u njemu se razvijaju acervuli koji se golim okom vide kao male bele tačkice. Tokom vegetacionog perioda razmnožavaju se aseksualno, konidijama koje raznose vetar i kiša; prezimljuju na zaraženim grančicama. Seksualni stadijum se javlja u proleće. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa, Novi Zeland.

Podaci o nalazima u Srbiji