Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Bulgariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

Srpski naziv

bugarkinja


Opis vrste

Saprofit, raste na hrastu, grabu, bukvi i drugim vrstama listopadnog drveća; raste pojedinačno ili češće u grupama u kasno leto i jesen. Apotecija u početku ima oblik crnog diska sa braonkastom savijenom ivicom a kasnije postaje zdelasta pa zatim spljoštena ili konveksna; prečnika 1-5 cm; spolja je braon do crne boje, fino dlakava ili krljušasta (starenjem često postaje glatka i tamnija) a sa gornje himenijumske strane crna, sjajna i glatka; meso je gumenasto do pihtijasto; bez drške.Mikroskopske karakteristike: Spore 9-17 x 6-7 µm, eliptične do pomalo limunaste; glatke; askusi 150-200 µm dugi sa 8 spora; gornje 4 spore unigutulatne (u KOH), a donje 4 spore slabije razvijene, multigutulatne, hijaline; parafize filiformne.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Kostarika, Evropa, Tajvan, Novi Zeland

function OpenMap() { var href = "rasprostranjenost.php"; var id = "43504"; var win_name = "rasprostranjenost"; var w = 450 var h = 660; var winl = (screen.width - w) - 20; var wint = 5; var win_params = "status=0,toolbar=0,location=0,menubar=0,directories=0,resizable=0,scrollbars=1"; var new_window = window.open(href+"?id="+id, win_name, win_params + ",height=" + h + ",width=" + w + ",left=" + winl + ",top=" + wint); new_window.focus(); return(false); } Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice