Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Helotiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.V.Groves

Srpski naziv

zemljana usnatica


Opis vrste

Saprofit, raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, ređe četinarskog. Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele obkonično-čigraste, 3-30 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, ponekad malo tamnija, nikad ne prijanja na podlogu. Himenofor gladak ili blago naboran kad je zreo, roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška ± jasno vidljiva.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, amiloidni. Parafize cilindrične, septatne, razgranate, na vrhu blago do srednje (ponekad i jako) glavičaste, dok su mlade ispunjene su sa puno sitnih uljanih kapi a kasnije sa nekoiko većih. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa 2 (-4) simetrično raspoređene velike uljanekapi i puno sitnih, najčešće sa jednom septom u sredini (ponekad bez septi ili sa 2-3 septe), 12-21 x 4,5-5,2 µm. Nakon klijanja spora, konidije ostaju spojene formirajući lance na njenim krajevima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice