Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Helotiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E.Carp.

Srpski naziv

dvosporna limunka


Opis vrste

Saprofit, raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1-3mm, peharaste ili ispupčene; himenijum gladak, jarko žute, starenjem (i osušene) postaju narandžasto žute, često sa tamnijim ivicama; spoljašna strana glatka, bezbojna, svetlija od himenofora. Drška nedostaje ili je veoma kratka. Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, 100-135 x 7-8 µm; sa 8 spora, neredovno biserijatni. Parafize filiformne, prečnika do 1,5 µm, neznatno glavičaste na vrhu, sa krupnim žutim uljanim kapima. Spore elipsoidne, sa jednom septom, bez ili sa 1-2 uljane kapi na svakom kraju, 9-14 x 3-5 µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice