Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Helotiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste u jesen na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije skutulatne, prečnika do 3mm, beličaste do oker žute. Drška izdužena, pokrivena ljuspicama.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, većinom biserijatni, 110-155 x 8-12 μm. Parafize cilindrične, septatne, račvaste, blago proširene na vrhu, ispunjene 90-100% sitnim uljanim kapljicama, neznatno duže od askusa. Spore cilindrično vretenaste, glatke, sa cilijama na oba kraja dugim 1 (2) -6 μm, sa 2-4 uljane kapljica prečnika do 3 μm i puno sitnih kapljica, bez ili sa jednom septom, 19-28 (32) x 4-5 (5,5) μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland.

Podaci o nalazima u Srbiji