Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Lachnaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lachnum virgineum (Batsch) P.Karst.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od maja do oktobra na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, na trulim šišarkama borova i ponekad na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije, prečnika 0,5-1 mm, dok su mlade peharaste a zatim raširene. Himenijum beo do krem, gladak. Spoljašnja strana i ivica gusto pokriveni belim dlakama. Drška jasna, 0,5-1 mm duga.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, amiloidni, 45 x 3,5-4 μm. Parafize lancetaste, septatne, duže od askusa, 55 x 2,5-3 μm. Spore vretenaste do vretenasto-glavičaste, glatke, bez septi i uljanih kapi, hijaline, 6-10 x 1,5-2,5 μm. Dlake hijaline, tankih zidova, septatne, krajevi tupi do pomalo glavičasti.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji