Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Leotiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Leotia lubrica (Scop.) Pers.

Srpski naziv

glatka glavica


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u grupi u listopadnim i četinarskim šumama, u mahovini, na vlažnoj zemlji ili ponekad na trulom drvetu, od kasnog proleća do jeseni. Apotecije visine 1-7 cm, sastoje se od gornjeg fertilnog glavičastog dela i stopala, ± viskozno želatinozne, oker žute, često zelenkaste ili maslinaste a ne retko prelaze u tamno zelene do skoro crne sazrevanjem. Glavica prečnika 0,5-2 (4) cm, nekad i veća od toga, varira u formi, ali ± konveksna, nepravilno režnjevita, gola, sa ravnom ili blago neravnom površinom, lepljiva ili sluzava kad je sveža, sa talasastom i savijenom ivicom. Drška 2-5 (8) cm duga i 0,3-1 cm široka, gola, često sitno pahuljičasta ili dlakava, ponekad uzdužno izbrazdana, sluzava kad je sveža, iste boje ili svetlija od kapice, na oštećenim mestima postaje tamno zelena, šuplja ili ispunjena želatinoznom masom.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, u donjem delu uniserijatni a u gornjem biserijatni, na vrhu zaobljeni, inamiloidni, 115-160 x 7-12 μm. Parafize končaste, granate pri osnovi, proširene na vru (do 3-4 μm), na krajevima često sa nakupljenom amorfnom masom. Spore usko elipsoidne, cilindrično-duguljaste ili vretenaste, prave ili blago zakrivljene, glatke, sa zaobljenim krajevima, zrele sa 5-7 septi, u početku bez uljanih kapi a zatim sa puno, hijaline, 16-28 x 4-6 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji