Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Rutstroemiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rutstroemia bolaris (Batsch.) Rehm

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste u proleće i leto, pojedinačno ili u grupi na trulom drvetu (najčešće na Carpinus i Alnus). Apotecije u početku peharaste a zatim raširene, prečnika 2-8 (10) mm. Himenijum gladak do blago naboran, tamno žute do svetlo maslinasto-žute boje. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum ili nešto svetlija i malo dlakava. Drška 2-5 (10) mm, neznatno tamnija prema osnovi. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 125-143 × 10-11,5 µm. Parafize končaste, septatne, ponekad prema vrhu proširene. Spore cilindrične do eliptične, glatke, hijaline, sa 1-3 pregrade, 16-20 × 5-5,5 µm, zrele ponekad sa sekundarnim sporama na krajevima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji