Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Sclerotiniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Sclerotinia trifoliorum Erikss.

Srpski naziv


Opis vrste

Parazit, raste na biljkama iz familije Fabaceae. Sklerocium inficira i oštećuje žive biljke a apotecije se najčešće nalaze na detelini (Trifolium). Sklerocije su površinske, okruglaste do cilindrične, 2–12 (−20) x 2–8 mm, spolja crne a unutra bele. Iz svake se razvija jedna do više apotecija. Apotecije prečnika 3-7 (-10) мм, ravne do blago konkavne dok su mlade, zrele peharaste, sa valovitom ivicom. Himenofor crvenkasto-braon (ivica i drška ponekad tamniji), gladak. Drška visine 3-15 (-28) мм и širine 1-2 мм, često se širi prema vrhu. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 140-200 x 10-12 μm. Parafize končaste, blago proširene pri vrhu (-3 μm), septatne, jednostavne ili slabo razgranate. Spore eliptične do alantoidne, hijaline, glatke, sa 2 uljane kapi, 10-20 x (4-) 6-9 (-11) μm (4 spore u askusu su krupnije, углавном 13- 18 x 7-9 μm, a 4 sitnije, углавном 10-13 x 6-7 μm).
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji