Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Orbiliomycetes -> ordo Orbiliales -> familia Orbiliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hyalorbilia fagi

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]


Preporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji