Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Caloscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

Srpski naziv


Opis vrste

Raste na zemlji, među mahovinom, pojedinačno ili u grupama od aprila do jula, uglavnom u četinarskim šumama, ređe u listopadnim. Plodna tela prečnika 1-5 cm, loptasta dok su mlada a kasnije nepravilno peharasta do raširena. Himenijum svetlo-žut dok je mlad, sušenjem postaje narandžast, gladak ili bradavičav. Spoljašnja strana oker žuta do braon, vremenom postaje zelenkasta, na dodir brašnasta. Drška nedostaje ili je veoma kratka. Ivica često vijugava, delom podeljena i nazubljena. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 90-105 x 8-10 μm, uniserijatni. Parafize cilindrične, septatne, račvaste pri osnovi, širine 2-3 μm, ± ispunjene žućkastom tečnošću. Spore okrugle, hijaline, glatke, bez uljanih kapi, prečnika 5-6 (7) μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji