Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Discinaceae

Vrsta

Latinski naziv

Discina ancilis (Pers.) Sacc.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u grupama na zemlji ili trulom drvetu (prvenstveno na četinarima), od proleća do leta. Apotecije prečnika 4-10 cm, peharaste dok su mlade a kasnije nepravilno raširene, ponekad režnjevite, sa talasastim, savijenim ivicama koje su ponekad iskidane. Himenijum braon do blago crvenkast, ponekad tamno braon do crnkast, gladak ili češće talasast i naboran. Spoljašnja strana bledo žućkasto-braon, često venozno naborana, glatka ili fino dlakava. Drška 5-10 mm duga, debela, čvrsta, braon, izbrazdana. Meso krto.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 450 x 20 μm, uniserijatni. Parafize cilindrične, širine 6-10 μm, proširene u gornjem delu, ispunjene narandžastim do narandžasto-braon zrnastim sadržajem. Spore eliptično izdužene, sadrže 3 uljane kapi od kojih je središnja najkrupnija, 25-32 (35) x 12-13 μm, sa kratkim produžecima na oba kraja, sitno bradavičave.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa, Japan.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice