Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Morchellaceae

Vrsta

Latinski naziv

Morchella esculenta (L.) Pers.

Srpski naziv

žuti smrčak


Opis vrste

Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi najčešće po šumama u plavnim područjima ali takođe i po livadama i pored puteva. Plodno telo 3-20 (30) cm, nepravilno sferično do ovalno, pomalo konično, sa zaobljenim do poligonalnim, dubokim alveolama, rebra vijugava.Šešir visine 1/2 do 2/3 dužine drške, sivo braon, oker-žut do medno-žut. Drška bela do oker, dlakava, naborana, šuplja, u donjem delu stisnuta. Meso elastično, blagog ukusa.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 300-380 x 17-22 μm. Parafize septatne, razgranate, proširene u gornjem delu do 20 μm. Spore široko eliptične, glatke, hijaline, ponekad sa malim uljanim kapima na krajevima (van zida spore), 18-23 x 11-14 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, Australija, Japan.

Podaci o nalazima u Srbiji