Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Morchellaceae

Vrsta

Latinski naziv

Morchella steppicola Zerova

Srpski naziv

stepski smrčak


Opis vrste

Raste u proleće, pojedinačno ili u grupi na livado-stepskim staništima. Plodno telo zdepasto, nepravilnog oblika, do 10 cm visine, u početku sivo-braon a kasnije dobija žutu nijansu.Šešir sa veoma zgusnutim rebrima, posebno u mladosti, zbog čega su alveole veoma uske i duboke, nepravilnog oblika. Drška u početku široka i čvrsta a tek kasnije, kako raste, pojavljuju se šupljine u njoj i rebra po površini. Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, uniserijatni, sa 8 spora, 200-270 x 15-18 (24) μm.Parafize cilindrične, 200-280 x 5-7,5 μm, neznatno proširene u gornjem delu do 10 μm. Spore eliptične, (17) 25-30 (36) x (10) 13-15 (18) μm, duboko uzdužno izbrazdane.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji