Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pezizaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iodophanus carneus (Pers.) Korf.

Srpski naziv


Opis vrste

Tomaševac

Saprofit, raste tokom cele godine, u grupama na izmetu sisara ali i na trulim biljkama, čak i trulim krpama. Apotecija prečnika 0,5-1,5 mm, dok je mlada diskoidna a zatim oblika čigre, sedeća. Himenijum bledo roze do boje lososa (kad ostari postaje braonkast), konveksan do jastučast, grub. Ivica neravna; spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 190-210 x 25-38 μm, biserijatni. Parafize tanke, septatne, blago proširene na vrhu (do 10 μm). Spore eliptične, hijaline, po površini sa finim bradavicama, bez uljanih kapi, 18,5-20 x 11-12 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmopolitska.

Podaci o nalazima u Srbiji