Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pezizaceae

Vrsta

Latinski naziv

Peziza cerea Sow

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste tokom cele godine u grupi na zemlji a često se javlja i po podrumima, na vlažnom malteru ili trulim džakovima. Apotecije nepravilno peharaste, prečnika 1-5 (10) cm, sedeće, u donjem delu sužene nalik dršci (10-25 x 8-20 mm). Himenijum bledo žućkast, kao poliran; spoljašnja strana slične boje, dlakava, perutava, ka osnovi tamnija; ivica valovita. Meso bledo, vrlo krto, lomljivo, blakog mirisa. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 225-350 x 16 μm. Parafize cilindrične, septatne, širine 4-4,5 μm, proširene na vrhu (-10 μm). Spore eliptične, hijaline, glatke, (12,5) 13,5-16 (17) x (7,5) 8,5-10 μm, bez uljanih kapi.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji