Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pezizaceae

Vrsta

Latinski naziv

Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein.

Srpski naziv

promenljiva zdeličarka


Opis vrste

Saprob, raste od proleća do jeseni pojedinačno ili češće u grupi na trulom drvetu po šumama i baštama. Apotecije prečnika 2-6 cm, u početku peharaste do tanjiraste a kasnije nepravilno raširene, često sa naznakom stabljike. Ivica talasasta i slabo nazubljena. Himenijum gladak, svetlo braon; spoljašnja strana beličasto-siva, fino dlakava. Meso bledo, krto. Na preseku se pod lupom jasno vide 5 slojeva, srednji sloj izgleda kao tamna linija. Ova karakteristika, kao i drugačije parafize jasno je odvara od veoma slične vrste P.cerea. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 250-300 x 12-13 μm. Parafize vitke, septatne, ponekad sužene na mestu septi (moniliformne), široke do 20 μm, nisu proširene na vrhu. Spore eliptične, hijaline, glatke, ponekad blago tačkaste, 14-16 x 8-11 μm, bez uljanih kapi.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Kanada.

Podaci o nalazima u Srbiji