Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pyronemataceae

Vrsta

Latinski naziv

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

Srpski naziv

babino uvo


Opis vrste

Saprofit, raste na goloj zemlji ili među travom, u grupama, od početka jeseni do početka zime. Apotecije prečnika 0,5-10 cm, u početku peharaste a zatim talasaste i spljoštene, odnosno nepravilnog oblika zbog rasta u grupama. Himenijum gladak, svetlo žućkasto-narandžast. Spoljašnja strana beličasta, brašnasta. Drška nedostaje.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 180-220 x 11-13 μm.Parafize cilindrične, septatne, proširene pri vrhu do 6-7 μm, u KOH sadržaj im postaje žućkast do narandžast. Spore eliptične, sa produžecima na krajevima, spolja grubo mrežaste, sa dve uljane kapi, 15-24 x 9-11 μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji