Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pyronemataceae

Vrsta

Latinski naziv

Anthracobia melaloma (Alb. & Schwein.) Boud.

Srpski naziv

narandžasta ćumurka


Opis vrste

Saprob, raste na požarištima, odosno ugljenisanom drvetu, u grupama, od proleća do jeseni. Apotecije sedeće, prečnika 1-3 mm, dok su mlade poluloptaste a zatim diskolike do tanjiraste. Himenijum nešto udubljen u centru, narandžast do bledo narandžast. Spoljašnja strana svetlija i tamno pegava, prekrivena pramenovima braon dlaka. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 160-210 x 11-14 μm. Parafize tanke (2-3 μm, septatne, postepeno proširene ka vrhu (do 6 μm), sa braon zrnastim sadržajem. Spore usko eliptične, hijaline, glatke, (14) 17-19 (22) x 7-10 (12) μm, sa dve uljane kapi. Dlake blago braonkaste, do 85 x 10-15 μm, tankih zidova, glatke, višestruko septatne
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji