Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pyronemataceae

Vrsta

Latinski naziv

Geopora arenosa (Fuckel) S.Ahmad

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste od proleća do jeseni, pojedinačno ili u grupi na vlažnim pekovitim zemljištima, takođe i na požarištima. Apotecije prečnika 10-20 mm, u početku okruglaste i samo malo ukopane u zemlju a kasnije peharaste do tanjiraste. Himenijum svetlo siv do oker, gladak. Spoljašnja strana i ivica braon, sa kratkim vijugavim dlakama i prilepljenim zrncima peska. Ivica nazubljena do iscepkana. Meso beličasto, relativno debelo i krto. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 240 x 20 μm. Parafize tanke, sa nekoliko septi, proširene na vrhu (do 6 μm). Spore eliptične, hijaline, glatke, 19,5-21 x 10,5-12 μm, sa 1-2 uljane kapi. Dlake vijugave, braonkaste, glatke, debelih zidova, sa tankim septama, pojedinačne do višestruko granate, 80-200 x 6-10μm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Kanada.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice