Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Pyronemataceae

Vrsta

Latinski naziv

Humaria hemisphaerica (Wigg.) Fuckel

Srpski naziv

niska okruglica


Opis vrste

Raste na vlažnoj zemlji ili trulom drvetu; pojedinačno ili u grupama od leta do jeseni. Apotecije peharaste, okrugle ili ovalne, ponekad spljoštene, prečnika 0,5-3 cm. Ivica talasasta, gusto pokrivena smeđim dlakama. Himenijum skoro gladak, beličast, starenjem postaje bledo oker; spoljašna strana prekrivena belim i braon dlakama. Meso beličasto. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 280-350 x 14-20 µm. Parafize debljine 2-3 µm, septatne, proširene na vrhu (6-10 µm). Dlake braon, različite dužine (u proseku 500x25µm, na ivicama duže), debelih zidova. Spore 20-40 x 10-12 µm, eliptične, u početku glatke a sazrevanjem postaju fino zrnaste, često sa 2 uljane kapljice;
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji