Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Sarcoscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama različitih vrsta listopadnog drveća (od četinarskih na smreki) utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-60(-80) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, širine 2-3 µm, često u srednjem delu proširene, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Ekscipuarne dlake upadljivo kovrdžave, zamršene i spiralno uvijene. Spore elipsoidne, (22-)26-29-36-40(-50) x (11.5-)12-15(-16) µm, sa malo do izrazito uvučenim krajevima, sa više srednje velikih uljanih kapi (prečnika 1.5-3(-4.5) µm.) na oba kraja, obično sa malom sluzavom kapicom na oba kraja, kod starijih askokarpa klijaju sa (1-)2(-4) germinativne cevi gde se formiraju konidije anamorfa, čak i unutar mrtvih askusa. Konidije 12-16(-18.7) x (4-)4.5-5.5(-6) µm, sa puno uljanih kapi (visok procenat ulja).
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice