Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Sarcoscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama različitih vrsta listopadnog drveća utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-40(-80) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 300 x 12 µm. Parafize končaste, širine 2-3 µm, ponekad blago proširene na vrhu a u srednjem delu nisu proširene nikada, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Ekscipularne dlake uglavnom ravne i samo malo vijugave. Spore elipsoidne, (24.5-)27-35-43(-51) x (10-)11-14(-14.5) µm, zrele uvek bez sluzavog plašta, sa nekoliko malih uljanih kapi (1-3 µm) na svakom kraju, veoma malo skraćene na krajevima (najbolje se vidi na mrtvom materijalu), krajevi nikad nisu uvučeni. Konidije se formiraju samo na micelijumu, nikada na askosporama, 4-5.5(-6.5) x 2.2-2.6 µm, sadrže dve velike uljane kapi na polovima i nekoliko malih.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika, Japan.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice