Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Sarcoscyphaceae

Vrsta

Latinski naziv

Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste pojedinačno ili u manjim grupama tokom zime i proleća, na granama lipe utisnutim u zemlju. Apotecije peharaste, naborane i udubljene, prečnika 10-50(-75) mm, ivica valovita, često erodirana i iscepkana. Himenijum gladak, crven (vremenom bledi), go ili fino dlakav; spoljašnja strana beličasta (ili crvenkasta što potiče od boje gornje površine), glatka ili fino dlakava, naborana. Drška nedostaje ili je rudimentirana, iste boje kao spoljašnja strana. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, ispunjene sitnim uljanim kapima narandžasto-crvene boje zbog karotenoida. Spore elipsoidne, (23.5-) 25-27-33-38 x (11-)12-15 µm, sadrže po jednu (5-)6-7.5 µm veliku uljanu kap na oba kraja (retko 2-3 kapi pri čemu je velika kap 4-6 µm, zajedno sa više manjih); krajevi spora jasno su uvučeni; kod živog materijala u askusima oko spora nalazi se sluzavi plašt. Kod anamorfnog oblika konidije se formiraju samo na micelijumu; 7-15 x 2.5-3.5 µm, sadrže na krajevima nekolko malih uljanih kapi (sa niskim procentom ulja)
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice