Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Pezizomycetes -> ordo Pezizales -> familia Tuberaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rhizopogon aestivus (Wulfern) Fr.

Srpski naziv

letnji tartuf


Opis vrste

Simbiont, raste pojedinačno ili u grupi, od leta do zime, pod zemljom ispod humusa u listopadnim šumama. Plodna tela prečnika 3-10 (20) cm, nepravilno tuberozna, spolja crna do crno-braon, gusto prekrivena piramidalnim kvrgama, kvrge obično 6-ougaone sa 4-5 uzdužnih brazdi; unutra žućkasta, sivo-žuta do braonkasta, sa beličastim venama. Miris intenzivan, prijatan. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 2-5 (6) spora, 60-90 x 50-70 µm. Spore široko eliptične do zaobljene, u početku hijaline a zatim žućkaste do braonkaste, spolja sa mrežastom ornamentacijom sastavljenom od grebena i ponekad sa trnolikim izraštajima, 20-50 x 17-37 µm (bez ornamentacije), veličina spora zavisi od broja spora u askusu.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]
Smrtovnice Osmrtnice