Vrsta

Latinski naziv

Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste u većim grupama na trulom drvetu. Askomate na površini supstrata, objajaste do vertikalno izdužene, sa debelom sterilnom osnovom, не postaju krte kada se osuše,tamno braon do crne, prečnika 0,25-0,35 mm, visine 0,4-0.5 mm, spolja hrapavo-bradavičave, bez seta. Subikulum izražen, u formi velikih gustih zakrpa. Hife braon do crne, široke, septatne, dihotomo granate, jasno zašiljene sa dugim, neseptatnim setama. Vrh askomate zaobljen, ostiola je nejasna spolja ali se jasno vidi na uzdužnom preseku, perifize nedostaju. Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, sa kratkom drškom, sa 8 spora, biserijatni, 110-120 x 15-17 µm. Parafize hijaline, široko proširene, negranate. Spore 32-35 x 6-9 µm, vretenaste, sa hijalinim krajevima dok je centralni deo braon, sa 3 septe.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice