Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Hypocreales -> familia Hypocreaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul.

Srpski naziv


Opis vrste

Parazit, raste od ranog proleća do kasne jeseni na gljivama iz familije Boletaceae. Plodno telo praškasto, nalik buđi, u početku belo, zatim kasnije žuto i na kraju crvenkasto, prekriva površinu domaćina. Mikroskopske karakteristike: Oblik i veličina spora variraju u zavisnosti od razvojnih faza, prve dve faze su aseksualne a treća je seksualna (retko se viđa jer je domaćin tada promenjen do ne prepoznatljivosti) i produkuje peritecije. U beloj fazi 10-30 x 5-12 µm, eliptične, glatke, hijaline; u žutoj fazi 10-25 µm, okruge, bradavičave, i u završnoj fazi (20) 25-30 x (4) 5-6 µm, izdužene, septatne. Askusi 110-150 x 6,5-9 µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika, Australija, Novi Zeland.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice