Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Xylariales -> familia Xylariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste tokom godine na otpalim granama bukve (Fagus). Strome aplanatne, diskoidne -širine 5-20 mm do nepravilno elipsoidne - širine 10-22 (-60) mm i debljine 0,6-0,8 mm; crne, karbonatne. Peritecije subokruglaste do objajaste, prečnika 0,4-0,6 mm i visine 0,5-0,7 mm. Ostiole diskoidne, blago bradavičave, na istom nivou sa površinom strome. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, sa diskoidnim apikalnim prstenom, amiloidni, sa kratkom drškom. Spore elipsoidne, često sa usko zaobljenim krajevima, tamno braon do crnkaste, 11,5 x 13,5 µm, sa neupadljivim ravnim germinativnim prorezom.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji