Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Xylariales -> familia Xylariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hypoxylon howeianum Peck

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste u grupi, tokom godine na otpalim granama različitih vrsta listopadnog drveća. Strome poluloptaste do skoro loptaste, retko spojene, sa neizraženim do izraženim humkama peritecija, širine 3-8 (15) mm i visine 2-6 mm, po površini rđaste do crvenkasto-braon. U reakciji sa KOH iz naranžastih granula ispod površine ekstrahuje se pigment narandžaste do rđaste boje. Između mladih peritecija nalaze se bele granule. Tkivo ispod peritecija crno, debljine do 5 mm, proteže se naviše između peritecija. Peritecije objajaste, širine 200-400 µm i visine 300-500 µm. Ostiole su ispod površine strome ili na istom nivou sa njom, crne. Anamorf liči na rod Nodulisporium.Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 93-144 x 4,5-6,5 µm, sa amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom visine 0,5-0,7 µm i širine 1,5-2 µm. Spore braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim krajevima, 6,8-8,8 x 3,4-4,8 µm; germinativni prorez bled, prav.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmopolitska.

Podaci o nalazima u Srbiji