Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Basidiomycota -> classis Agaricomycetes -> ordo Agaricales -> familia Amanitaceae

Vrsta

Latinski naziv

Amanita rubescens (Pers.) SF Gray

Srpski naziv

biserna muhara, biserka


Opis vrste

Velika ružičasto-braon pečurka, mesnata, sa zakrpama naŠeširu, listići beli, drška sa prstenom gore i bulboznom osnovom, otisak spora crvenkast; raste pojedinačno ili raštrkano, uglavnom u šumama. Dimenzije:Šešir 6-15 cm u prečniku; drška 6-15 cm visoka i 1-2 cm u prečniku.Šešir: u početku polukružan, kasnije otvoren, mutno crvenkasto-braon, kasnije postaje bleđi sa crvenkastim mrljama; pokriven je zakrpama koje su prema sredini gušće, pod kožicom koja se lako ljušti, meso je crvenkaste boje, kožica je malo lepljiva, kiša snje lako ispira ostatke ovoja. Listići: gusti, široki, beli, pomešani sa kraćim, na oba kraja suženi, na pritisak lagano menjaju boju u crvenkastu. Spore: bele, eliptične, 8-9 x 5-6 mm. Bazidija sa 4 spore. Drška: bela ili bledo sivo-braon iznad prstena, cilindrična, na pritisak pocrveni; u početku je puna a kasnije izgriženo šuplja; u gornjem delu nalazi se beo prsten. Miris: nije izražen. Ukus: u početku blag, kasnije nadražujući. Hemijski testovi: meso sa fenolom postaje vinskocrveno, a sa fenolalaninom crvenkasto. Stanište: u šumama od leta do jeseni. Jestivost: sirova otrovna, kuvana jestiva, pre pripremanja treba oljuštiti kožicu saŠešira jer je tu najzastupljeniji termolabilan hemolizin koji se kuvanjem na temperaturi od 70 °C razara.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji