Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Basidiomycota -> classis Agaricomycetes -> ordo Agaricales -> familia Cortinariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cortinarius trivialis J.E. Lange

Srpski naziv

obična koprenka


Opis vrste

Srednja do srednje velika pečurka sa sluzavimŠeširom, listići boje cimeta ili rđe, drška žućkasto-braon sa karakterističnim belim ljuskama, nije proširena u bazi, raste pojedinačno ili u manjim grupama na zemlji. Dimenzije:Šešir 4-11 cm u prečniku; drška
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji