Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Basidiomycota -> classis Agaricomycetes -> ordo Agaricales -> familia Pluteaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pluteus cervinus P.Kummer

Srpski naziv

jelenska krovnjača


Opis vrste

Šešir do 15 cm širok, mekan, poluloptast, kasnije raširen i malo ispupčen, za vlažnih dana pomalo lepljiv; sivo-smeđ, smeđ do čađavosivo-smeđ, tamniji u sredini; radijalno vlaknast, zrakasto se raspucava. Listići slobodni, široki, gusti, mekani, kraći se završavaju pod pravim uglom; beličasti, pa ružičasto mesnati, a na kraju smeđkasti sa smeđom oštricom. Otisak spora je oker-ružičast. Drška 6-12 x 1-1,5 cm, cilindrična, puna, tvrda, sa finim mrko-smeđim nitima na površini; lako se odvaja odŠešira. Meso mekano, debelo, belo, mirisa po repi, bez posebnog ukusa. Stanište: Raste od proleća do jeseni na panjevima listopadnog drveća ili piljevini. Upotreba: Jestiva, ali nije naročito ukusna. (tekst: Siniša Radić i Milorad Jevremović "Samonikle gljive")

Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji