Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Basidiomycota -> classis Agaricomycetes -> ordo Agaricales -> familia Psathyrellaceae

Vrsta

Latinski naziv

Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]



Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji




Smrtovnice Osmrtnice